Краматорський НВК (ЗОШ№6-ДНЗ)

Практичний психолог

Анна Павлівна Злобова

Метою діяльності психологічної служби школи є збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу: учнів, батьків (законних представників), педагогів.

У своїй діяльності практичний психолог закладу освіти України керується Конституцією України, законами України «Про освіту, «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Загальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН «Про права дитини», концепцією «Нова українська школа».

Види діяльності шкільного психолога:

діагностика – психологічне обстеження учнів, їхніх груп та колективів, моні- торинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

корекція – здійснення психолого -педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психо- фізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги вихованцям, учням, студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціаль- них, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.

Графік роботи практичного психолога

Дні тижня Інтервалиробочого часу
Понеділок 8.00 16.30
Вівторок 8.00 16.30
Середа День призначений для самоосвіти
Четвер 8.00 16.30
П’ятниця 8.00 16.30

Особистий блог

Твоя 100пудова безпека БУКЛЕТ

Кiлькiсть переглядiв: 641