Атестація педагогічних працівників

Порядок атестації визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930. Для ефективного проведення педагогічної атестації, яка повинна органічно увійти в систему повсякденної навчально-виховної, навчально-методичної, контрольно-аналітичної діяльності педагогічного колективу, роботу організувати за таким планом:

№ з/н Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Контроль за

інформаційним забезпеченням

Відмітка

про виконання
1. Підготовка і видача установчих наказів: · про створення атестаційної комісії; · про атестацію педагогічних працівників; до 20.09.2020 Корчагіна С.А. Наказ Наказ
2. Забезпечення своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів, які атестуються. протягом року Корчагіна С.А. Заявка Накази
3. Активізація учителів, які атестуються до участі в семінарах, педагогічних майстернях, конференціях, педагогічних радах, залучати їх до виступів на педагогічних засіданнях різного рівня. протягом року адміністрація Розпорядження
4. Ознайомлення працівників з Типовим положенням про атестацію. Оформлення атестаційного куточка. До 29.09.2020 Корчагіна С.А.., Юрченко М.М. Список ознайомлення
5. Складання перспективного плану атестації педагогічних працівників школи. До 29.09.2020 Юрченко М.М. Перспективний план атестації педпрацівників школи
6. Прийом заяв про відмову від чергової атестації. 29.09.20 – 09.10.20 Юрченко М.М. Заяви працівників
7. Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються. 29.09.20– 09.10.20 Юрченко М.М. Ксерокопії документів
8. Формування списку чергової атестації згідно з графіком та ознайомлення з ним педпрацівників під розпис. До 10.10.2020 Юрченко М.М. Подання
9. Індивідуальні співбесіди з вчителями, які атестуються. Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації. До 12.10.2020 Юрченко М.М. Плани
10. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії, прийняття рішень щодо перенесеня строку чергової атестації. До 20.10.20 Атестаційна комісія Заяви працівників, графік роботи атестаційної комісії
11. Подання до атестаційної комісії вищого рівня щодо розгляду питань про 1. Клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії 2. . Клопотання перед атестаційною комісією II рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" До 20.10.20 Корчагіна С.А. Подання
12. Складання графіків відвідувань уроків та позакласних заходів учителів, які атестуються членами атестаційної комісії протягом начального року До 20.10.20 Юрченко М.М. Графіки
13. Вивчення професійної діяльності педпрацівників, які атестуються, виконання заходів графіка роботи атестаційної комісії. До 02.04.21 Корчагіна С.А. Юрченко М.М. Протоколи, аналітичні матеріали, відгуки
14. Проведення атестаційної експертизи для визначення кваліфікаційної категорії педагогічних працівників на підставі співвідношення рівнів оцінки їхньої професійної діяльності. жовтень – березень атестаційна комісія протоколи
15. Проведення засідань методичних об’єднань вчителів з розгляду питань оцінювання діяльності вчителів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи. Лютий керівники МО Протоколи
16. Засідання педагогічної ради, де заслухати творчі звіти вчителів, які атестуються. Лютий – березень Корчагіна С.А., Юрченко М.М. Рішення
17. Інструктивна нарада з вчителями, які атестуються, щодо єдиних вимог відносно атестаційних матеріалів 26.10 – 27.10.20 Юрченко М.М. Нарада
18. Подача характеристик до атестаційної комісії діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період. До 01.03.21 Корчагіна С.А. Характеристики
19. Нарада вчителів школи щодо ознайомлення з підсумками роботи вчителів, які атестуються 01 - 05.03.21 Юрченко М.М. Нарада,презентація робіт учителів
20. Оформлення характеристик та атестаційних листів. Ознайомлення вчителів, які атестуються, під підпис. 12.02 – 01.03.21 За 10 днів до засідання Юрченко М.М. Атестаційні документи
21. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань щодо прийняття рішень встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотань перед атестаційною комісією вищого рівня. березень Корчагіна С.А., Юрченко М.М. протоколи
22. Реалізація рішень атестаційної комісії щодо атестації педагогів. 04.04 – 06.04.21 Корчагіна С.А. Наказ
23. Аналіз підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації. до 20.04.2021 Юрченко М.М. Наказ, аналітичні матеріали

Тематика засідань атестаційної комісії

Порядок денний Термін проведення Відповідальний

Контроль за

інформаційним забезпеченням

Відмітка

про виконання
1. 1 засідання 1. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії. 2. Затвердження плану роботи та теми засідань атестаційної комісії. вересень Корчагіна С.А. Юрченко М.М. протокол
2. 2 засідання 1. Розгляд списку педагогічних працівників на проходження атестації у 2020-2021 н.р. чи відмови від неї. 2. Затвердження графіка атестації та плану заходів щодо атестації педагогічних працівників. жовтень протокол
3. 3 засідання 1. Виконання заходів щодо атестації педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році. 2.Творчі звіти вчителів, які атестуються. лютий – березень протокол
4. 4 засідання 1. Атестація педагогічних працівників. березень протокол
Кiлькiсть переглядiв: 793

Дата останньої зміни 21 Вересня 2021

Фотогалерея